Lời bài hát: Duyên phận – về đâu mái tóc người thương – Tuyệt đỉnh dân ca trữ tình đặc sắc hay nhất 2017

Duyên phận – về đâu mái tóc người thương – Tuyệt đỉnh dân ca trữ tình đặc sắc hay nhất 2017 -

Duyên phận – về đâu mái tóc người thương – Tuyệt đỉnh dân ca trữ tình đặc sắc hay nhất 2017