Lời bài hát: Tuyển Chọn Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất – Những Bài Tân Cổ Cải Lương Hay Nhất

Tuyển Chọn Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất – Những Bài Tân Cổ Cải Lương Hay Nhất -

Tuyển Chọn Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất – Những Bài Tân Cổ Cải Lương Hay Nhất