Lời bài hát: Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Miền Tây Nam Bộ Hay Nhất – Tuyển Tập Tân Cổ Cải Lương Đặc Sắc

Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Miền Tây Nam Bộ Hay Nhất – Tuyển Tập Tân Cổ Cải Lương Đặc Sắc -

Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Miền Tây Nam Bộ Hay Nhất – Tuyển Tập Tân Cổ Cải Lương Đặc Sắc