Lời bài hát: Giai nhân và Loạn tướng – Cải lương xưa trước 1975

Giai nhân và Loạn tướng – Cải lương xưa trước 1975 -

Giai nhân và Loạn tướng – Cải lương xưa trước 1975