Lời bài hát: Hàng triệu người đã ngất lên ngất xuống vì liên khúc dân ca quê hương Tây Bắc này quá hay, giọng ca Như Ý

Hàng triệu người đã ngất lên ngất xuống vì liên khúc dân ca quê hương Tây Bắc này quá hay, giọng ca Như Ý - ,

Nghe thêm những bài dân ca Tây Bắc khác tại đây:

Hàng triệu người đã ngất lên ngất xuống vì liên khúc dân ca quê hương Tây Bắc này quá hay, giọng ca Như Ý