Lời bài hát: Bước Chân Hai Thế Hệ 19 – Những bài trữ tình sôi động

Bước Chân Hai Thế Hệ 19 – Những bài trữ tình sôi động - ,

Bước Chân Hai Thế Hệ 19 – Những bài trữ tình sôi động