Lời bài hát: Hát Chèo Lời Mới 2017: Gửi Người Chiến Sĩ Yêu Thương

Hát Chèo Lời Mới 2017: Gửi Người Chiến Sĩ Yêu Thương -

Hát Chèo Lời Mới 2017: Gửi Người Chiến Sĩ Yêu Thương