Lời bài hát: Không nghe phí cả cuộc đời – Liên khúc nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất 2017 – giọng va để đời Như Ý

Không nghe phí cả cuộc đời – Liên khúc nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất 2017 – giọng va để đời Như Ý -

Không nghe phí cả cuộc đời – Liên khúc nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất 2017 – giọng va để đời Như Ý