Lời bài hát: Liên khúc: Căn Nhà Ngoại Ô; Mưa Đêm Ngoại Ô

Liên khúc: Căn Nhà Ngoại Ô; Mưa Đêm Ngoại Ô - , ,

Liên khúc: Căn Nhà Ngoại Ô; Mưa Đêm Ngoại Ô