Lời bài hát: Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Hay Nhất Thanh Qúy

Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Hay Nhất Thanh Qúy -

Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Hay Nhất Thanh Qúy