Lời bài hát: Liên Khúc: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa; Câu Chuyện Đầu Năm

Liên Khúc: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa; Câu Chuyện Đầu Năm -

Liên Khúc: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa; Câu Chuyện Đầu Năm