Lời bài hát: Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tết Miền Tây – Trường Đức

Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tết Miền Tây – Trường Đức -

Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tết Miền Tây – Trường Đức