Lời bài hát: Liên khúc một trời kỉ niệm – Lưu Chí Vỹ, Lưu Ánh Loan, Hồng Quyên, Lý Diệu Linh

Liên khúc một trời kỉ niệm – Lưu Chí Vỹ, Lưu Ánh Loan, Hồng Quyên, Lý Diệu Linh - , , ,

Liên khúc một trời kỉ niệm – Lưu Chí Vỹ, Lưu Ánh Loan, Hồng Quyên, Lý Diệu Linh