Lời bài hát: Liên khúc Mưa hay nhất 2017 | Khưu Huy Vũ ft Lưu Ánh Loan – Hồng quyên

Liên khúc Mưa hay nhất 2017 | Khưu Huy Vũ ft Lưu Ánh Loan – Hồng quyên - , ,

Liên khúc Mưa hay nhất 2017 | Khưu Huy Vũ ft Lưu Ánh Loan – Hồng quyên