Lời bài hát: Liên Khúc Mưa Nửa Đêm – Huỳnh Nguyễn Công Bằng ft Đông Nguyên, Trần Xuân

Liên Khúc Mưa Nửa Đêm – Huỳnh Nguyễn Công Bằng ft Đông Nguyên, Trần Xuân - , ,

Liên Khúc Mưa Nửa Đêm – Huỳnh Nguyễn Công Bằng ft Đông Nguyên, Trần Xuân