Lời bài hát: Xin trả lại cho em – Đông Nguyên

Xin trả lại cho em – Đông Nguyên -

Xin trả lại cho em – Đông Nguyên