Lời bài hát: Liên khúc trên đường quê – Tân cổ giao duyên mới nhất

Liên khúc trên đường quê – Tân cổ giao duyên mới nhất -

Liên khúc trên đường quê – Tân cổ giao duyên mới nhất