Lời bài hát: Liên Khúc: Trộm Nhìn Nhau; Ai Khổ Vì Ai

Liên Khúc: Trộm Nhìn Nhau; Ai Khổ Vì Ai - ,

Liên Khúc: Trộm Nhìn Nhau; Ai Khổ Vì Ai