Lời bài hát: Liên Khúc Vân Từ Một Khúc Tình Ca Chèo Cổ Việt Nam Hay Nhất

Liên Khúc Vân Từ Một Khúc Tình Ca Chèo Cổ Việt Nam Hay Nhất -

Anh đưa em về quê hương Vân Từ.
Một vùng quê nên nhạc nên thơ.
Một vùng quê đang từng giờ thay đổi
Một vùng quê gợi nhớ gợi thương

Liên Khúc Vân Từ Một Khúc Tình Ca Chèo Cổ Việt Nam Hay Nhất