Lời bài hát: Liên khúc vọng kim lang – Trách ai vô tình

Liên khúc vọng kim lang – Trách ai vô tình -

Liên khúc vọng kim lang – Trách ai vô tình