Lời bài hát: Liveshow Diệu Hiền – Trao gửi nghiệp cầm ca năm 2003

Liveshow Diệu Hiền – Trao gửi nghiệp cầm ca năm 2003 -

Liveshow Diệu Hiền – Trao gửi nghiệp cầm ca năm 2003