Lời bài hát: Lời tri ân tổ nghiệp -Tuyển tập những vở chèo hay nhất

Lời tri ân tổ nghiệp -Tuyển tập những vở chèo hay nhất -

Lời tri ân tổ nghiệp -Tuyển tập những vở chèo hay nhất