Lời bài hát: Má ơi – Tân cổ trữ tình hát về mẹ cảm động rơi nước mắt

Má ơi – Tân cổ trữ tình hát về mẹ cảm động rơi nước mắt -

  1. Má ơi
  2. Nỗi lòng của con
  3. Tìm mẹ
  4. Tình mẹ
  5. Tìm mẹ nơi đâu
  6. Công ơn Cha mẹ
  7. Hoa hồng nhớ mẹ
Má ơi – Tân cổ trữ tình hát về mẹ cảm động rơi nước mắt