Lời bài hát: Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Minh Vương, Lệ Thủy, Tấn Tài, Thanh Tuấn, Phượng Liên – 10 Bài Tân Cổ

Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Minh Vương, Lệ Thủy, Tấn Tài, Thanh Tuấn, Phượng Liên – 10 Bài Tân Cổ -

Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Minh Vương, Lệ Thủy, Tấn Tài, Thanh Tuấn, Chí Tân, Phượng Liên – 10 Bài Tân Cổ

01. Đám Cưới Trên Đường Quê – Minh Cảnh & Thanh Kim Huệ
02. Trầu Cau – Minh Cảnh & Chí Tâm & Lệ Thủy
03. Bức Tranh Hòa Bình – Thanh Tuấn & Lệ Thủy
04. Áo Em Chưa Mặc Một Lần – Minh Vương Lệ Thủy
05. Đã Trót Lỡ Làng – Minh Vương & Thanh Kim Huệ
06. Hãy Quên Nhau – Tấn Tài & Phượng Liên
07. Câu Chuyện Đầu Năm – Minh Vương & Thanh Kim Huệ
08. Tiếng Sóng Biển – Minh Vương & Thanh Kim Huệ
09. Múc Ánh Trăng Vàng – Thanh Kim Huệ & Tấn Tài
10. Yêu Lầm – Thanh Kim Huệ & Minh Vương

Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Minh Vương, Lệ Thủy, Tấn Tài, Thanh Tuấn, Phượng Liên – 10 Bài Tân Cổ