Lời bài hát: Cải lương xưa trước 1975 Nạn con rơi – Tấn Tài Hùng Cường

Cải lương xưa trước 1975 Nạn con rơi – Tấn Tài Hùng Cường -

Cải lương xưa trước 1975 Nạn con rơi Tấn Tài Hùng Cường…Nạn con rơi (trước 1975) với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương  Tấn Tài, Hùng Cường, Út Trà Ôn, Bạch Tuyết, Ngọc Bích…

Cải lương xưa trước 1975 Nạn con rơi – Tấn Tài Hùng Cường