Lời bài hát: Ngày Xuân Long Phụng Xum Vầy

Ngày Xuân Long Phụng Xum Vầy - , ,

Ngày Xuân Long Phụng Xum Vầy