Lời bài hát: Nghe Mà Rớt Nước Mắt Thương Mẹ Thương Cha | Hát Chèo về MẸ Cảm Động Hay Nhất 2017

Nghe Mà Rớt Nước Mắt Thương Mẹ Thương Cha | Hát Chèo về MẸ Cảm Động Hay Nhất 2017 -

Lời ca dâng mẹ

Chúng con hát về mẹ

Người mẹ của tôi

Lời ru của mẹ

Công ơn Cha mẹ biển trời

Công  Cha nghĩa  mẹ

Điệu chèo dâng mẹ kính yêu

Mẹ là khúc hát lời ru

Mùa xuân của mẹ

Nhớ tiếng ru của mẹ

Nơi biên cương gửi lời về quê mẹ

Tình mẹ ấm lời ru

Xuân về trên quê mẹ

 

 

Nghe Mà Rớt Nước Mắt Thương Mẹ Thương Cha | Hát Chèo về MẸ Cảm Động Hay Nhất 2017