Lời bài hát: Những Ca Khúc Quan Họ Nhẹ Nhàng Đi Vào Lòng Người

Những Ca Khúc Quan Họ Nhẹ Nhàng Đi Vào Lòng Người -

Những Ca Khúc Quan Họ Nhẹ Nhàng Đi Vào Lòng Người