Lời bài hát: NSƯT Huyền Phin Với Những Làn Điệu Chèo Dân Ca Nhạc Cổ Hay Nhất

NSƯT Huyền Phin Với Những Làn Điệu Chèo Dân Ca Nhạc Cổ Hay Nhất -

NSƯT Huyền Phin Với Những Làn Điệu Chèo Dân Ca Nhạc Cổ Hay Nhất