Lời bài hát: Nửa Đời Hương Phấn – Cải Lương Xưa nhiều nghệ sĩ

Nửa Đời Hương Phấn – Cải Lương Xưa nhiều nghệ sĩ -

Nửa Đời Hương Phấn – Cải Lương Xưa nhiều nghệ sĩ