Lời bài hát: Quân tử vu dịch nhưng làn điệu chèo cổ

Quân tử vu dịch nhưng làn điệu chèo cổ -

Quân tử vu dịch nhưng làn điệu chèo cổ