Lời bài hát: Ru em vào cõi mộng – Tuyển tập cải lương xưa hay nhất trước 1975

Ru em vào cõi mộng – Tuyển tập cải lương xưa hay nhất trước 1975 -

Ru em vào cõi mộng – Tuyển tập cải lương xưa hay nhất trước 1975