Lời bài hát: Sân khấu cải lương: Cải lương Truyền thuyết hòn phụ tử Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Trong Phúc, Cẩm Tiên…

Sân khấu cải lương: Cải lương Truyền thuyết hòn phụ tử Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Trong Phúc, Cẩm Tiên… -

Sân khấu cải lương: Cải lương Truyền thuyết hòn phụ tử Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Trong Phúc, Cẩm Tiên…