Lời bài hát: Sân khấu cải lương: vở cải lương Tìm lại cuộc đời Thanh Ngân, Trọng Phúc

Sân khấu cải lương: vở cải lương Tìm lại cuộc đời Thanh Ngân, Trọng Phúc -

Sân khấu cải lương: vở cải lương Tìm lại cuộc đời Thanh Ngân, Trọng Phúc