Lời bài hát: Sân khấu chèo vở chèo Giếng thơi trong lòng phố

Sân khấu chèo vở chèo Giếng thơi trong lòng phố -

Sân khấu chèo vở chèo Giếng thơi trong lòng phố