Lời bài hát: Sân khấu về khuya cải lương xưa trước 1975 NSUT Thanh Nga, Hữu Phước, Thành Được

Sân khấu về khuya cải lương xưa trước 1975 NSUT Thanh Nga, Hữu Phước, Thành Được -

Sân khấu về khuya cải lương xưa trước 1975 NSUT Thanh Nga, Hữu Phước, Thành Được