Lời bài hát: Tân Cổ Cải Lương Xưa Tân Cổ Mới Chọn Lọc Hay Nhất

Tân Cổ Cải Lương Xưa Tân Cổ Mới Chọn Lọc Hay Nhất -

Tân Cổ Cải Lương Xưa Tân Cổ Mới Chọn Lọc Hay Nhất