Lời bài hát: Tân Cổ Giao Duyên Đắc Sắc Ca Cổ Hay Nhất Của Hoàng Việt Trang

Tân Cổ Giao Duyên Đắc Sắc Ca Cổ Hay Nhất Của Hoàng Việt Trang -

Tân cổ giao duyên hay nhất chọn lọc của ca sĩ Hoàng Việt Trang Vol 1

Tân cổ giao duyên hay nhất chọn lọc của ca sĩ Hoàng Việt Trang Vol 2

 

Tân Cổ Giao Duyên Đắc Sắc Ca Cổ Hay Nhất Của Hoàng Việt Trang