Lời bài hát: Tân cổ giao duyên Mạnh Quỳnh – Hương Thủy hay nhất mọi thời đại

Tân cổ giao duyên Mạnh Quỳnh – Hương Thủy hay nhất mọi thời đại -

Tân cổ giao duyên Mạnh Quỳnh – Hương Thủy hay nhất mọi thời đại