Lời bài hát: Tân cổ giao duyên – Tình đất đỏ miền Đông

Tân cổ giao duyên – Tình đất đỏ miền Đông - ,

Tân cổ giao duyên – Tình đất đỏ miền Đông