Lời bài hát: Tiếng hát mùa thu – Những bài hát chèo về mùa thu mới nhất

Tiếng hát mùa thu – Những bài hát chèo về mùa thu mới nhất -

Nghe thêm tại đây:

  1. Những bài hát chèo về ca ngợi rừng
  2. Hát mừng Hà Nội tháng mười
  3. Những làn điệu chèo ca ngợi lao động sản xuất
  4. Một số bài chèo về cây lúa quê hương
  5. Tuyển tập những bài hát chèo hay nhất của NSUT Thu Huyền
  6. Tuyển tập những bài hát chèo hay nhất của nghệ sĩ Đăng Kiên
  7. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
  8. Sắp qua  cầu
  9. Chinh phụ
  10. Nhớ đồng  đội
Tiếng hát mùa thu – Những bài hát chèo về mùa thu mới nhất