Lời bài hát: Trăng thề vườn thúy – Tuyển tập những vở cải lương xưa Đoàn Ca Kịch Bạch Tuyết

Trăng thề vườn thúy – Tuyển tập những vở cải lương xưa Đoàn Ca Kịch Bạch Tuyết -

Trăng thề vườn thúy – Tuyển tập những vở cải lương xưa Đoàn Ca Kịch Bạch Tuyết