Lời bài hát: Cải lương xưa trước 1975 Máu nhuộm sân chùa Lệ Thủy

Cải lương xưa trước 1975 Máu nhuộm sân chùa Lệ Thủy -

Cải lương xưa trước 1975 Máu nhuộm sân chùa Lệ Thủy