Lời bài hát: Trọn bộ cải lương Bên cầu dệt lụa bản năm 2011 NSUT Thanh Ngân, NSUT Trọng Phúc, Hòang Nhất ,Lê Hồng Thắm

Trọn bộ cải lương Bên cầu dệt lụa bản năm 2011 NSUT Thanh Ngân, NSUT Trọng Phúc, Hòang Nhất ,Lê Hồng Thắm - , , ,

Trọn bộ cải lương Bên cầu dệt lụa bản năm 2011 NSUT Thanh Ngân, NSUT Trọng Phúc, Hòang Nhất ,Lê Hồng Thắm