Lời bài hát: Cải lương Chung Vô Diệm – Thanh Sang, Bạch Tuyết, Hoài Thanh, Linh Huệ

Cải lương Chung Vô Diệm – Thanh Sang, Bạch Tuyết, Hoài Thanh, Linh Huệ -

Cải lương Chung Vô Diệm – Thanh Sang, Bạch Tuyết, Hoài Thanh, Linh Huệ