Lời bài hát: Trọn bộ cải lương xưa trước 1975 Tiếng hạc trong trăng

Trọn bộ cải lương xưa trước 1975 Tiếng hạc trong trăng -

Trọn bộ cải lương xưa trước 1975 Tiếng hạc trong trăng