Lời bài hát: Trọn vở cải lương xưa Mắt em là bể oan cừu – Minh Vương, Lệ Thủy

Trọn vở cải lương xưa Mắt em là bể oan cừu – Minh Vương, Lệ Thủy -

Trọn vở cải lương xưa Mắt em là bể oan cừu – Minh Vương, Lệ Thủy