Lời bài hát: Trường Sơn Đông , Trường Sơn Tây những bài hát song ca hay nhất của NSND Thu Hiền và NSUT Trung Đức

Trường Sơn Đông , Trường Sơn Tây những bài hát song ca hay nhất của NSND Thu Hiền và NSUT Trung Đức - ,

Trường Sơn Đông , Trường Sơn Tây những bài hát song ca hay nhất của NSND Thu Hiền và NSUT Trung Đức