Lời bài hát: Tuyển tập cải lương mới về biển đảo quê hương hay nhất của NSUT Lê Tứ, Hoa Phượng

Tuyển tập cải lương mới về biển đảo quê hương hay nhất của NSUT Lê Tứ, Hoa Phượng -

Tuyển tập cải lương mới về biển đảo quê hương hay nhất của NSUT Lê Tứ, Hoa Phượng