Lời bài hát: Tuyển tập những bài tân cổ giao duyên xưa nhất trước năm 1975

Tuyển tập những bài tân cổ giao duyên xưa nhất trước năm 1975 -

Tuyển tập những bài tân cổ giao duyên xưa nhất trước năm 1975